Najnowsze wpisy
  • 198
Archiwa
Najnowsze komentarze

Kalendarium

Tło historyczne – chronologia

1733-63 -August III Saski królem Polski
1733 -wynalezienie czółenka tkackiego (Kay)
17.05.1744 – rodzi się Stanisław Rembarz
1752 -piorunochron (Franklin)
1755 -bunty chłopskie przeciw pańszczyźnie
1764-95 – Stanisław August Poniatowski królem Polski
18.8.1780 -umiera Adam Rembarz
1790 – (?) urodził się Wojciech Gapski
30.12.1792 -rodzi się Tomasz Rembarz
1772 -I rozbiór Polski
1773 Ustawa o Komisji Edukacji Narodowej
1776 -Sejm ustala strój narodowy – kontusz, żupan, czapkę i pas słucki
1780 -wycofanie wojsk rosyjskich z Polski
1786 -wycofanie wojsk pruskich i austriackich z Polski
1796 – (?) rodzi się Katarzyna Konieczna
1797 –(?) rodzi się Regina Terka
1791 -Konstytucja III Maja
1792 -konfederacja targowicka i wojna z Rosją
1792 -oświetlenie gazowe (Murdock)
23.1.1793 -II rozbiór Polski
1794 -insurekcja kościuszkowska
1795 -III rozbiór Polski
1797 -powstanie Legionów Polskich we Włoszech
24.7.1798 -urodził się Adam Mickiewicz
1800 – urodził się (?) Jan Bak
1804 -konserwowanie jarzyn i mięsa (Appert)
21.12.1805 -umiera Stanisław Rembarz
1807 -utworzenie Księstwa Warszawskiego
1807 -zniesienie poddaństwa chłopów w dobrach państwowych (zabór pruski)
1811 -maszyna drukarska szybkobieżna
21.2.1813 -Wojciech Mikuła wstąpił w związek małżeński z Franciszką Szwaczanką
(Chojno)
1815 -Kongres Wiedeński – utworzenie Królestwa Polskiego
12.2.1817 – ślub Macieja Olędra i Marianny Machowiec
13.6.1817 -z powodu biegunki umiera Franciszka Mikuła (pierwsza żona Wojciecha)
12.4.1818 -Wojciech Mikuła wstępuje w związek małżeński z Reginą Terczyną (Chojno)
20.10.1821 -w Chojnie urodził się Marcin Rembarz
28.10.1821 -Marcin Rembarz zostaje ochrzczony w kościele parafialnym w Biezdrowie
1823 -reforma uwłaszczeniowa w Wielkopolsce
24.1.1824 -umiera Regina Mikuła (druga żona Wojciecha)
11.5.1827 -w Chojnie urodziła się Marianna Mikuła
4.1.1828 -w Samołężu urodził się Błażej Świniarski alias Jankowiak
13.1.1828 -Błażej Świniarski został ochrzczony w kościele parafialnym we Wronkach
25.8.1828 -w Nowej Wsi urodziła się Teresa Draganow
28.8.1828 -Teresa Draganow została ochrzczona w kościele parafialnym we Wronkach
19.10.1828 – umiera Antoni Machowiec
1829 – silnik elektryczny
1830-31 -powstanie listopadowe
1831żniwiarka (McCormick)
14.8.1832 – rodzi się Jacenty Olender
8.2.1835 – ślub Piotra Lasockiego i Maryanny Różyckiej
8.8.1835 – w Niedźwiadce rodzi się Jan Fijał
21.1.1836 – ślub Pawła Króla i Petronelli Machowiec
2.5.1837 – w Samołężu urodziła się Regina Gapska
7.5.1837 – Regina Gapska została ochrzczona w kościele we Wronkach
13.11.1837 – w Nowej Wsi urodził się Tomasz Bak
18.11.1837 – we Wronkach został ochrzczony Tomasz Bak
1. 1. 1838 – Wojciech Gapski zmarł w Samołężu z powodu gorączki
1839 -fotografia (Daguerre), wynalezienie gumy (Goodyear)
1841– rodzi się Rozalia Lasocka
1842 -narkoza eterowa
1842 – rodzi się Antoni Szewczak
1846 -chloroform w narkozie chirurgicznej (Simpson), maszyna do szycia (Howe)
1848 -powstanie wielkopolskie, Wiosna Ludów, ruch wolnościowy w Galicji,
zniesienie pańszczyzny w zaborze austriackim
1850 -palnik gazowy (Bunsen)
6.8.1852 -z powodu gorączki zmarł Wojciech Mikuła
5.12.1852 -w Pierwoszewie urodził się Mikołaj Świniarski
6.12.1852 -Mikołaj Świniarski został ochrzczony w kościele parafialnym w Biezdrowie
1855 -zapałka (Lundstrom)
25.6.1855 umiera Piotr Lasocki
1856 -mleko zagęszczone (Borden)
4.12.1857 -w Chojnie urodziła się Regina Rembarz
6.12.1857 -Regina Rembarz została ochrzczona w kościele parafialnym w Biezdrowie
13.2.1859 – ślub Jacentego Olender z Józefą Król
1862 –w Wielkim Księstwie Poznańskim powstaje pierwsze kółko rolnicze
1863-64 – powstanie styczniowe, dekrety uwłaszczeniowe
2.12.1863 – bitwa pod Zastawiem
18.1.1864 – ślub Antoniego Szewczaka i Rozalii Lasockiej
1864 -carska reforma uwłaszczeniowa
14.10.1864 – w Samołężu odbył się ślub Reginy Gapskiej i Tomasza Bak
1865 -rodzi się Tekla Konik
9.8.1865 -w Mrukowej rodzi się Wawrzyniec Bilski
10.11.1866 – w Zagoździu rodzi się Marcin Olender
23.12.1866 – w Zastawiu rodzi się Rozalia Szewczak
1866 -wynalezienie dynamitu (Nobel)
1867 -antyseptyka w chirurgii (Lister)
31.1.1869 – zmarł Jan Bak
1896 -wynalezienie margaryny (Mege-Mouries)
19.7.1873 – w Kruczu urodził się Wawrzyn Wi?niewski
1873 -kulturkampf w zaborze pruskim
12.2.1873 -w Zastawiu rodzi się Julian Fijał
1876 -wprowadzenie języka niemieckiego jako obowiązującego w zaborze pruskim
1876 -telefon (Bell)
17.12.1877 -w Białej urodziła się Franciszka Bak
23.12..1877 -Franciszka Bak została ochrzczona we Wronkach
1879żarówka elektryczna (Edison)
20.9.1879 – rodzi się Cyprjan ( Czupryn) Szewczak
3.11.1882 -we Wróblewie z powodu zapalenia zmarła pierwsza żona Mikołaja
Świniarskiego- Agnieszka Musiał
28.1.1883 -Regina Rembarz i Mikołaj Świniarski wstąpili w związek małżeński w
ko
ściele parafialnym w Biezdrowie
25.9.1884 -w Chojnie umiera Katarzyna Mikuła (trzecia żona Wojciecha Mikuły)
1884 -znieczulenie miejscowe
1885 -szczepionka przeciw w?ciekliźnie (Pasteur), motocykl (Daimler), rower (Starley)
1886 -samochód z silnikiem benzynowym (Daimler)
1887 -zniesienie nauki języka polskiego w szkołach w całym zaborze pruskim
22.1.1888 – Rozalia Szewczak wstępuje w związek małżeński z Marcinem Olender
2.2.1888 -we Wturku urodził się Walenty Langner
5.2.1888 -w kościele parafialnym w Wysocku Wielkim został ochrzczony Walenty Langner
2.8.1888 -Katarzyna Olender rodzi się w miejscowo?ci Łuków-Szyszki
23.9.1893 -we Wronkach urodziła się Jadwiga Świniarska (dzieńźniej zostaje
ochrzczona)
1893 -zamek błyskawiczny (Judson)
1894 -sztuczny jedwab (Cross, Bevan)
1895 -promienie X (Roentgen), kino (Lumiere), żyletka (Gilette)
1896 -telegraf bez drutu (Marconi)
1899 -znieczulenie lędźwiowe
1901 -strajk dzieci wrzesińskich
1901 -pralka elektryczna (Fisher)
1903 -samolot z silnikiem (Wright)
1905 -bunty chłopskie w guberni łomżyńskiej i siedleckiej
10.11.1905 -wprowadzenie stanu wojennego w zaborze rosyjskim
13.2.1906 -Katarzyna Olender i Julian Fijał wstępują w związek małżeński
24.9.1906 -w Mrukowej rodzi się Bartłomiej Bilski
7.4.1907 -rodzi się Aniela Fijał
1907 -odkurzacz elektryczny (Spangler)
20.3.1908 -antypolska ustawa uwłaszczeniowa
14.10.1908 -w Zastawiu przychodzi na świat Bronisława Fijał
18.10.1908 – chrzest Bronisławy Fijał w kościele w Tuchowiczu
17.10.1910 -rodzi się Zofia Fijał
1910 -lampa neonowa (Claude)
5.10.1912 -w Mannheim Sandhofen Jadwiga Świniarska i Walenty Langner wstępują w
zwi
ązek małżeński
15.1.1913 -rodzi się Aleksander Fijał
20.5.1913 – umiera Zofia Fijał
1.8.1914 -wybuch I Wojny Światowej
1914 -front przechodzi przez Zastawie, zniszczeniu ulega cała wioska
9.1.1915 -rodzi się Władysław Fijał
25.7.1916- umiera Agnieszka Jabłońska
5.11.1916 -utworzenie Królestwa Polskiego
5.6.1917 -w Nadolniku rodzi się Jan Wiśniewski
1917 – masowa produkcja traktorów
1917 -pożar w Zastawiu wywołany przez Katarzynę Fijał, spaleniu ulega rodzinny
dom Fija
łów i 6 innych budynków
11.11.1918 -koniec I Wojny Światowej
22.11.1918 -Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa
27.12.1918 -wybuch Powstania Wielkopolskiego
16.2.1919 -wybuch wojny polsko-sowieckiej
7.3.1919 -wprowadzenie poboru do wojska
15.7.1919 -ustawa o reformie rolnej
17.10.1919 – w Duisburgu urodziła się Władysława Langner
15.8.1920 -bitwa warszawska – „Cud nad Wisłą
14.11.1920 -Piłsudski Marszałkiem Polski
30.9.1921 – spis powszechny
26.9.1921 -ustawa o nowej nazwie monety polskiej – złoty
1922 -insulina (Baeyer, Banting, Best, Collip, Macleod)
1922 -Bronisława Fijał zaczyna służbę u gospodarza
1924 -wymiana pieniędzy
1925 -podpisanie konkordatu
1925 -Bronisława Fijał wyjeżdża do Warszawy, gdzie podejmuje pracę u państwa
Klejnadel
28.8.1925 -początek reformy rolnej
14.10.1926 – rozporządzenie prezydenta Ignacego Mościckiego znosi podziały stanowe
1926 -telewizja (Baird)
26.2.1927 -ustalenie Hymnu narodowego
1929 -penicylina (Fleming)
1929 -Bronisława Fijał podejmuje pracę u Marii i Henryka Lubelskich
24.5.1930 -we Wronkach umiera Walenty Langner
9.12.1931 – spis powszechny
26.1.1934 -podpisanie między Polską a Niemcami dziesięcioletniego paktu o niegaresji
12.5.1935 – umiera Józef Piłsudski
15.8.1935 -ogłoszenie dziesięciodniowego strajku chłopskiego
21.4.1936 -Komitet Ortograficzny wprowadza zmiany w pisowni polskiej
17.4.1938 -kanonizacja Andrzeja Boboli (w uroczystościach kanonizacyjnych w
Warszawie uczestniczy
ła Bronisława Fijał)
1938 -telewizja kolorowa (Valensi)
30.8.1939 -Polska zarządza powszechną mobilizację (w wojsku przebywa już Aleksander
Fija
ł)
1.9.1939 – godz. 4.45 – wybuch II Wojny Światowej
8.9.1939 pierwsze oddziały niemieckie pod Warszawą (w stolicy przebywa wtedy
Bronis
ława Fijał)
17.9.1939 -wojska sowieckie przekraczają granice Polski
27.9.1939 -szturm na Warszawę; zawiązuje się Służba Zwycięstwu Polski
28.9.1939 -kapitulacja Warszawy
8.10.1939 -wcielenie do Rzeszy Wielkopolski, Śląska i Pomorza
12.10.1939 – utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
29.11.1939 – ZSRR nadaje obywatelom polskim sowieckie obywatelstwo
27.3.1940 -Heinrich Himmler zarządza budowę obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
1941 -budowa obozu Auschwitz-Birkenau
30.10.1941 – Jan Fijał trafia do Kl Buchenwald
22.1.1943 -we Wronkach zmarł Mikołaj Świniarski
23.1.1943 -w Zastawiu umiera Wawrzyniec Bilski
30.1.1943 -w Zastawiu umiera Tekla Bilska
10.10.1943 – Władysław Fijał wstępuje w związek małżenski ze Stanisławą Trocińską
12.10.1943 – Bitwa pod Lenino (bierze w niej udział i zostaje ranna Irena Bilska)
27.11.1943 -we Wronkach umiera Jadwiga Langner
22.1.1944 -we Wronkach zmarła Regina Świniarska
19.3.1944 -we Wronkach umiera Franciszka Wiśniewska
18.5.1944 -zdobycie Monte Cassino
22.7.1944 -w kościele parafialnym w Tuchowiczu Bartłomiej Bilski i Bronisława Fijał
wst
ępują w związek małżeński
1.8.1944 -wybuch Powstania Warszawskiego
12-13.8.1944 -transport ponad 6 tysięcy osób do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
II, w ramach represji po wybuchu powstania w Warszawie (wśród nich znajduje
si
ę Władysław Fijał – otrzymuje numer 192600)
11.9.1944 -Władysław Fijał wraz z transportem więźniów trafia do KL Flossenburg, gdzie
otrzymuje numer 24445
14.1.1945 -wycofanie większych oddziałów niemieckich ze stolicy
27.1.1945 -wyzwolenie KL Auschwitz Birkenau
3.2.1945 -w obozie koncentracyjnym Mauthausen ginie Aleksander Fijał
23.2.1945 -wyzwolenie Poznania
20.3.1945 -w obozie koncentracyjnym Flossenburg ginie Władysław Fijał
26.3.1945 -Władysława Langer i Jan Wiśniewski wstepują w związek małżeński (Poznań)
28 .8. 1945 -w Starym Tomyślu rodzi się Teresa Bilska
8.2.1946 -we Wronkach rodzą się Wojciech i Mirosława Wiśniewscy
26 .3.1947 -w Starym Tomyślu rodzi się Ryszard Bilski
1947-52 -Polska Ludowa
12.11.1948 -Stefan Wyszyński Prymasem Polski
27.4.1950 -obniżenie wieku pełoletności z 21 do 18 lat
23.7.1951 -wprowadzenie obowiązkowych dostaw zboża dla państwa
1.4.1952 -wprowadzenie kartek
22.7.1952 -ogłoszenie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1952-1989 -Polska Rzeczpospolita Ludowa
3.1.1953 -zniesienie „kartek”
18.1.1953 -uchwała o walce ze stonką ziemniaczaną
23.1.1953 -początek regularnych transmisji telewizyjnych
1953 -opis budowy DNA (Watson i Crick)
25.9.1954 -nowy podział administracyjny
1955 – światłowód
28.6.1956 -Poznański Czerwiec
11.12.1956przywrócenie prawa działania Związkowi Harcerstwa Polskiego (w którym
czynnie dzia
łali Jan, Władysława, Mirosława i Wojciech Wiśniewscy)
1961– lot w kosmos
21.5.1957 -we Wronkach zmarł Wawrzyn Wiśniewski
1964– prototyp respiratora
23.2.1970 -w Starym Tomyślu umiera Katarzyna Fijał
16.5.1970 -Teresa Bilska i Wojciech Wiśniewski wstępują w związek małżeński
19 .8.1971 -w Szamotułach rodzi się Małgorzata Wiśniewska
1.1.1972 -zniesienie obowiązkowych dostaw rolnych
8.1.1972 -zamrożenie cen artykułów żywnościowych
2 .7. 1972 -w Szamotułach rodzi się Dorota Wiśniewska
10.4.1974 – Sejm uchwala ustawę o ewidencji ludności i o dowodach osobistych
28.5.1975 -podział Polski na 49 województw
29.3.1976 – w Lubsku rodzi się Agata Wiśniewska
13.8.1976 – wprowadzenie kartek na cukier
4.12.1976 -w Starym Tomy?lu umiera Bartłomiej Bilski
16.10.1976 -Karol Wojtyła został wybrany papieżem – przybrał imie Jan Paweł II
VII.1980 -podwyżki cen mięsa i wędlin i spowodowane nimi strajki
VIII.1980 -strajk w Stoczni Gdańskiej, 21 Postulatów
21.10.1980 -w Nowym Tomy?lu rodzi się Katarzyna Bilska
20.4.1981 -wprowadzenie kartek
13.5.1981 – zamach na papieża
28.5.1981 -umiera Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
13.12.1981 -wprowadzenie stanu wojennego
8.10.1982 -w Nowym Tomyślu rodzi się Magdalena Bilska
1982 – tomograf komputerowy
31.12.1982 -zawieszenie stanu wojennego
22.7.1983 – zniesienie stanu wojennego na terenie całego kraju
28 .10.1985 -umiera Ryszard Bilski
26.4.1986 -katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu
5.4.1989 -zakończenie obrad Okrągłego Stołu
4.6.1989 -wybory
VIII.1989 -zniesienie kartek na mięso
29.12.1989 -zmiany w Konstytucji, zmiana nazwy pażstwa na Rzeczpospolita Polska
6.6.1990 -zniesienie cenzury
22.12.1990 -Lech Wałęsa prezydentem Polski
13.3.1991 -we Wronkach zmarł Jan Wi?niewski
1993 -opuszczenie Polski przez wojska rosyjskie
1.1.1995 -denominacja złotówki
19.11.1995 -Aleksander Kwaśniewski prezydentem Polski
VII.1997 -początek powodzi tysiąclecia ( w zalanym Wrocławiu znajduje się Zofia
Downar)
12.3.1997 -Polska zostaje przyjęta do NATO
8.10.2000 -Aleksander Kwaśniewski wybrany na drugą kadencje
14.5.2001 -w Wieleniu zmarła Władysława Wiśniewska
11.9.2001 -atak terrorystyczny na World Trade Centre w Nowym Jorku
10.7.2004ślub kościelny Katarzyny Bilskiej i Claudio Sabattini (Wąsowo)
3.8.2004ślub cywilny Katarzyny Bilskiej i Claudio Sabattini (Rapallo)
29.7.2005 – rodzi się Michele Sabattini
21.07.2008 – w wieku 99 lat umiera Bronisława Bilska
13.12.2008 – rodzi się Raffaele Sabattini
4.4.2009 – rodzi się Wojciech Składnikiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>